© 2013  |  PRIVACY POLICY

Kleinschalige Dagbesteding

Maatwerk

Groepsbegeleiding

Tikk Dagbesteding

Gezond eten

Missie en visie

Vervoer

Vakantie

Vergoeding

Werken is voor veel mensen meer dan gewoon een baan. Het gaat om meedoen en helpen in de maatschappij.

Omdat we gezond eten belangrijk vinden en het leuk is om te koken willen we dat graag aan onze deelnemers mee geven.

Tikk Dagbesteding verzorgt kleinschalige dagbesteding voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke of psychische beperking.

Deelnemers zonder eigen vervoer worden door ons opgehaald en weer thuisgebracht mits de woonplek op de route ligt.

Tikk Dagbesteding is gesloten van:

18-07-2020 t/m 08-08-2020

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Dagbesteding is groepsbegeleiding en wordt vanuit de WLZ de WMO of de JW vergoed. Het kan in vorm van een PGB of ZIN uitgekeerd worden.

Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat we de zorg die wij verlenen op de behoefte van de deelnemer afstemmen en tegelijkertijd vakkundig goed werk verrichten.

 

We werken op verzoek van de deelnemer met diens individuele begeleider samen om tot de best mogelijke begeleiding voor de deelnemer te komen.

 

Onze dagbesteding is heel breed van opzet. De deelnemer mag zelf beslissen aan welk project hij wil werken. Als de deelnemer geen idee heeft dan dragen wij ideeën aan. We helpen de deelnemer bij het vinden van een uitdagend project waarin hij zich verder kan ontwikkelen en waar hij graag mee bezig is.

Het is mogelijk om alleen en/of in groepsverband te werken. Omdat we over veel ruimte beschikken en kleinschalig werken is het altijd mogelijk om een prikkelarme werkplek te creëren.  

We verzorgen kleinschalige dagbesteding. Dat betekent dat we met kleine groepen werken van maximaal zes deelnemers.

 

Dit is een link naar de privacyverklaring van Tikk Dagbesteding.

Privacyverklaring

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening.

Klachtenregeling

Doelgroep en in- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren.

Huisregels

Bij Tikk Dagbesteding doen we alles in overleg.  Er is heel veel mogelijk, als je het maar met ons bespreekt!  

Erkend leerbedrijf

Sinds 23 februari 2016 zijn we erkend leerbedrijf voor de opleiding maatschappelijke zorg (specifieke doelgroepen).

Dit is een link naar onze procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

Agressie, oi en sh

Gedragscode

De gedragscode van Tikk Dagbesteding beschrijft in algemene zin wat Tikk Dagbesteding van een medewerker verwacht.