Informatie

Deelnemers en zorgverleners moeten erop kunnen vertrouwen dat de geboden zorg veilig is. Tikk Dagbesteding is HKZ gecertificeerd. Jaarlijks wordt getoetst of het kwaliteitssysteem van Tikk aan alle eisen voldoet. 


Hieronder zijn een aantal belangrijke onderdelen  te vinden, zoals ook rechten en plichten van de deelnemer en/of de zorgverlener van Tikk Dagbesteding.  

In en uitsluitcriteria

210.13

 

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren.

 

Privacyverklaring

540

 

Dit is een link naar de privacyverklaring van Tikk Dagbesteding.

 

 

Klachtenregeling

621

 

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening.

Corona tijden

en dagbesteding

 

Op dit moment is er geen specifieke handreiking met aandachtspunten voor iedereen die dagbesteding bezoekt.

Huisregels

210.11

 

Bij Tikk Dagbesteding doen we alles in overleg.  Er is heel veel mogelijk, als je het maar met ons bespreekt!  

 

 

Agressie, en meer

630

 

Dit is een link naar onze procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen.

 

 

Gedragscode

520

 

De gedragscode van Tikk Dagbesteding beschrijft in algemene zin wat Tikk Dagbesteding van een zorgverlener verwacht.

 

Verwijsindex

Fryslan

 

Tikk Dagbesteding is aangesloten bij de verwijsindex. Dat is een beveiligd en afgeschermd digitaal contactsysteem waarin alleen professionals een signaal kunnen afgeven.